Autovadītāja tiesības B kategorijā

B tiesību kategorija ir viena no transporta līdzekļa vadīšanas tiesību kategorijām pēc Eiropas ekonomiskās zonas un Šveices noteiktās kārtības ceļu satiksmes pārvaldē. B kategorijas tiesības atbilst „standarta” vieglajai automašīnai vai mazam busiņam. Pēc definīcijas tiesības B kategorijā nozīmē atļauju vadīt transporta līdzekli, kuram ir sekojoši parametri:

 • Transporta līdzeklis nedrīkst svērt vairāk par 3500 kg,
 • transporta līdzeklis paredzēts astoņu (vēl bez vadītāja) pasažieru pārvadāšanai,
 • transporta līdzeklim atļauts pievienot piekabi ar nosacījumu, ka tā nesver vairāk par 750 kg.

Vairumā Eiropas valstu B kategorijas tiesības iespējams personai iegūt pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. Bet Lielbritānijā, Islandē, Ungārijā un Nīderlandē tas iespējams arī 17 gadu vecumā, taču ar nosacījumu, ka braukšana notiek pieauguša cilvēka uzraudzībā. Lai iegūtu B kategorijas tiesības, nepieciešams nolikt:

 1) teorētisko eksāmenu un

2) praktisko (transporta līdzekļa vadīšanas) eksāmenu.

Latvijā pieteikšanās abiem eksāmeniem (pirmajai kārtošanas reizei) kopā maksā 51,15 eiro.

B kategorijas tiesību iegūšanas teorētiskais eksāmens

Lai varētu kārtot B kategorijas tiesību teorētisko eksāmenu, iepriekš ir jāapmeklē teorētiskās nodarbības Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) atzītā autoskolā. CSDD noteikumi teorētiskajām nodarbībām ir šādi:

 • Vienai mācību stundai jāilgst 45 minūtes;
 • nodarbībām jānotiek lekciju un diskusiju formā;
 • nodarbībās tiek nevis risināti tematiskie uzdevumi (tas apmācāmajam darāms ārpus nodarbībām), bet skaidrota attiecīgā tēma un tās sarežģītākie jautājumi;
 • nodarbību kopējais skaits ir 55, bet to vidū obligāti jābūt:
 • 2 nodarbībām, veltītām ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēmai,
 • 38 nodarbībām par ceļu satiksmes noteikumiem,
 • 2 nodarbībām, kurās tiek skaidrota vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem,
 • 11 nodarbībām par ceļu satiksmes drošību,
 • 2 nodarbībām, kurās tiek vispārīgi aplūkota auto transporta līdzekļa uzbūve un tā pareiza ekspluatācija.

Lai pieteiktos teorētiskajam B kategorijas tiesību eksāmenam, jāuzrāda:

 • Personu apliecinošs dokuments,
 • apmācības karte,
 • derīga medicīniskā uzziņa,
 • pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecība.

Pieteikties var kādā no 10 CSDD nodaļām vai ar autoskolas starpniecību. Iespējams ir arī telefoniski vai caur CSDD e-pakalpojumiem, taču šādā gadījumā 30 minūtes pirms eksāmena jāuzrāda augstāk minētie dokumenti. Samaksa par B kategorijas tiesību teorētiskā eksāmena kārtošanu ir 12,63 eiro.

B kategorijas tiesību praktiskais (vadīšanas) eksāmens

Kad apmācāmais ir izgājis vismaz 14 braukšanas nodarbības, tam ir iespēja kārtot vadīšanas eksāmenu. Pieteikšanās šim eksāmenam noris tāpat kā teorētiskajam. Samaksa par vadīšanas eksāmenu ir 38,52 eiro pirmajā reizē un 33,63 eiro katrā no nākamajām reizēm, ja ar pirmo reizi eksāmenu nolikt nav izdevies.