Speciālists darba aizsardzībā!

Kompetenti FN-Serviss speciālisti nodrošina gan konsultācijas, kursus firmu darba drošības speciālistiem. Arīdzan piedāvā drošības sistēmu variantus, kas palīdzēs strādāt drošā un sakārtotā vidē. Plašajā pakalpojumu izvēlē iekļauti gan ar darba drošību tiešā mērā saistīti pakalpojumi, kā ugunsdrošība, darba vides risku novērtējums un dažāda veida signalizācijas drošai darba videi. FN-Serviss mājaslapā iespējams apskatīt visus sniegtos pakalpojumus un izraudzīties uzņēmuma nepieciešamībai piemērotāko.

Darba aizsardzības pakalpojumu klāstā ir ietverti dažādi apakšpakalpojumi, kuri ir pieejami katram klientam bezrūpju komplektā “Drošais”. Instruktāžas darba vietā un kursi darba aizsardzībā, konsultācijas, darba vides riska izvērtējums u.c. Kompetentā institūcija FN-Serviss ( http://fnserviss.lv/ ) darba drošības speciālistiem organizē pamata kursus darba aizsardzībā jeb 60 stundu darba aizsardzības apmācības. Darba aizsardzības kursi un temati ir būtiskas darba aizsardzības speciālista pienākumu pildīšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu. Uzņēmuma FN-Serviss darbības sfērā ietilpst darba aizsardzības konsultācijas, to laikā speciālisti informēs par darba aizsardzības normatīvajiem aktiem, standartiem, izvērtēs Valsts darba inspekcijas sagatavotos pārbaudes aktus un noformēs ieteikumus tālākās darbības pilnveidošanas rekomendācijas.

Ugunsdrošības pakalpojumu klāstā ir iekļauti vairāki pakalpojumi, kas sniegs nepieciešamo atbalstu, īstenojot uzņēmumā drošu darba vidi. Ugunsdrošības situācijas raksturojums mūsu valstī, galvenie ugunsgrēka izcelšanās iemesli un citas tēmas, kas tiks aplūkotas ugunsdrošības instruktāžas kursos. Ar instruktāžas sīkāku izklāstu un cenām var iepazīties uzņēmuma mājaslapā Fnserviss.lv. Turpat var atrast plašāku interesējošo informāciju par drošības un signalizācijas sistēmu opcijām, instalāciju. Piemēram, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas komplekss jeb ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas komplektāciju, tehnoloģisko procesu kontrole un vadība u.c. saistošajiem faktoriem. FN-Serviss eksperti ierīko šādas ugunsdzēsības drošības un signalizācijas sistēmu iekārtas: Bentel, Detectomat, Siemens u.c.