Kur ņemt naudas līdzekļus mūžizglītības iegūšanai?

kredītsDaudzi no mums savas dzīves laikā izvēlas iegūt papildus zināšanas, iegūt papildus izglītību. Mainoties gan mūsu vecumam, gan dzīves izpratnei, nereti saprotam, ka vēlamies iegūt papildus zināšanas kādā konkrētā jomā, apgūt papildus profesiju. Pieaugušie lielākoties izvēlas dažādas mācību programmas mūžizglītības programmas ietvaros. Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm un vajadzībām, un darba tirgus prasībām. Šādas mūžizglītības programmas piedāvā gan dažādas izglītības iestādes Latvijā, gan arī uzņēmumi, kuri sniedz izglītības iegūšanas pakalpojumus, turklāt praktiski jebkurš no mums var izmantot mūžizglītības centra piedāvātās programmas un kursus.

Mūžizglītībai ir būtiska loma arī veiksmīgam startam darba tirgū, tā dod iespēju pārkvalificēties, iegūt papildus zināšanas, prasmes un motivāciju. Mūžizglītība Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā ir minēta kā viens no preventīvajiem pasākumiem bezdarba samazināšanai. Mērķa sasniegšanā svarīgi izveidot sasaisti ar uzņēmējdarbības vidi, kas nozīmē darba meklētājiem piedāvāt apgūt tās prasmes un zināšanas, kuras novērtēs potenciālais darba devējs.

Tomēr izglītības iegūšana prasa noteiktus līdzekļus, kas jāiegulda, lai to saņemtu. Tieši naudas līdzekļu un laika trūkums nereti cilvēkos raisa bailes un neziņu par to, vai viņi spēs visu apvienot un iegūt sev nereti tik ļoti nepieciešamās zināšanas. Turklāt nepieciešamība apgūt papildus profesiju vai apmeklēt kurus nereti ietekmē tieši darba tirgus mainīgās prasības.Protams, ka tiem, kuri vēlas iegūt izglītību jādomā par nepieciešamo naudas līdzekļu nodrošināšanu studiju apmaksai. Rodas jautājums par to, kur ņemt šos līdzekļus, jo daudzas izglītības iestādes prasa samaksāt par ilgāku laika periodu, piemēram, pusgadu.

Šādās situācijās kā risinājums tiek piedāvāts kredīta aizņēmums. Ņemot vērā to, ka mācību maksa par semestri var sasniegt pat 500 EUR, jāsecina, ka studētgribētājam izdevīgāks būs ilgtermiņa kredīts ar iespēju atmaksāt aizdevuma summu vairāku mēnešu garumā. Ilgtermiņa kredītus piedāvā gan komercbankas, gan dažādi nebanku aizdevēji. Tie var būt arī patēriņa kredīti. Piemēram, aizņemoties 500 EUR AS “Bigbank” ar atmaksas termiņu uz 6 mēnešiem, Jūsu ikmēneša maksājums sastādīs 96,94EUR, bet aizņemoties tādu pašu summu ar atmaksas termiņu uz 12 mēnešiem, ikmēneša maksājums sastādīs 54,85 EUR. Piemēram, nebanku aizdevējs FerratumGroup izvēlēto summu 500 EUR piedāvā atmaksāt uz 6 mēnešiem, ik mēnesi klientam atmaksājot 117,65EUR, bet izvēloties uz 12 mēnešiem, klientam būs jāatmaksā 68,68 EUR. Līdz ar to katram no mums jāizvērtē gan savas iespējas aizņemties, maksātspēja, gan arī komercbanku un nebanku kredītdevēju piedāvājumi, lai pieņemtu sev izdevīgāko lēmumu.