optiskais-internets

Optiskie kabeļi internetam

Ātrs un kvalitatīvs interneta pieslēgums mūsdienās vairs nav ekskluzīva lieta, tā drīzāk ir prasība – ikviena klienta prasība neatkarīgi no tā, vai internets vajadzīgs ofisā, uzņēmumā darbu veikšanai, vai arī tas ir vajadzīgs mājās. Ilgus gadus interneta pieslēgumu birojos un mājokļos nodrošināja parastie vara kabeļi ar DSL tehnoloģijas palīdzību. Tas nozīmē, ka caur vadiem, kas var tikt izmantoti, piemēram, telefona pieslēgumam, notiek arī interneta datu pārraide. Lai arī šāda tehnoloģija spēja nodrošināt pietiekami kvalitatīvu interneta pieslēgumu un tiek izmantota vēl joprojām, tomēr pieaugot klientu prasībām un attīstoties tehnoloģijām, ir atrasts arī labāks datu pārraides risinājums ātra un kvalitatīva interneta pieslēguma nodrošināšanai – tie ir optiskie kabeļi. Kādas ir būtiskākās atšķirības starp vara kabeļiem, ko izmanto interneta pieslēgumos, un optiskajiem kabeļiem?

Pirmkārt, jānorāda, ka caur vara kabeļiem signāls pārvietojas elektroimpulsu veidā, kas nespēj nodrošināt pietiekamu interneta ātrumu atbilstoši mūsdienīgām prasībām. Maksimālais interneta ātrums, ko iespējams nodrošināt ar vara kabeļiem, ir aptuveni 10 megabiti sekundē. Skaidrs, ka, lai arī šāda ātruma internets ir pielietojams, tomēr zinot iespējas, ko sniedz optiskie interneta kabeļi, arvien vairāk klientu izvēlas izmantot un uzstādīt tieši tos. Optiskie kabeļi ļauj sasniegt kapacitāti, kas ir pat 50 reižu lielāka nekā vara kabeļu gadījumā. Ātrumu nodrošina optisko kabeļu tehnoloģija – signāls tiek pārraidīts ar gaismas staru palīdzību. Otra priekšrocība – joslas platums. Vienlaikus tas ļauj pārraidīt daudz vairāk datu nekā vara kabelis, līdz ar to lietotājam tiek nodrošinātas plašākas iespējas. Vēl viens faktors, kas liecina par labu optiskajiem kabeļiem, ir izturība pret ārējās vides iedarbību.   Vara kabeļus tādi ārējās vides faktori, kā, piemēram, temperatūra un mitrums var ietekmēt vairāk nekā optiskos kabeļus. Tā kā optiskie interneta kabeļi tiek ievietoti speciālā aizsargājušā ietvarā, pēc iespējas pasargājot no ārējās vides iedarbības, pastāv mazāks risks, ka tie varētu sabojāties un radīt problēmas interneta kvalitatīvai darbībai.

Neapšaubāmi tieši optiskie interneta kabeļi ieņems arvien nozīmīgāku lomu kvalitatīvu interneta pieslēgumu nodrošināšanā. Pagaidām vienīgais apsvērums, kas, iespējams, kavē pilnīgu pāreju uz optiskajiem kabeļiem, ir finansiālie apsvērumi. Optisko kabeļu ieviešana ir salīdzinoši sarežģītāks un dārgāks process, tomēr tas nav nesamērīgi dārgs. Kvalitāte un ātrums ir lielisks, tādēļ ir vērts apsvērt, vai izmantot novecojušu un mazāk efektīvu tehnoloģiju, vai izmantot modernu un efektīvu interneta pieslēguma risinājumu.

Optisko kabeļu un ārējo komunikācijas tīklu pakalpojumus sniedz citrus.lv