Kā izvēlēties piemērotus bērnus ratus?

            Bērnu ratiņu izvēle ir ļoti svarīga, jo tiem ir jābūt pietiekoši ērtiem un piemērotiem ikkatra dzīves stilam un ikdienas ritējumam. Ja izvēlas nepiemērotus bērnu ratus tie var kļūt nevis par lielu atbalstu bērna audzināšanā, bet gan sagādāt lielas problēmas un neērtības. Pirms iegādāties bērnu ratus nepieciešams izvērtēt dažādus faktorus.Pareiza bērnu ratiņu izvēle sākas ar […]

Continue reading