Uzlabo angļu valodas zināšanas ārzemēs

Mūsdienu jauniešiem sasniegumiem un dzīves veiksmīgai izveidošanai ir atvērta visa pasaule. Ir daudz spilgtu piemēru par latviešu žilbinošajām karjerām starptautiskos uzņēmumos lielākajās pasaules metropolēs. Protams, lēmums, vai veidot savu dzīvi šāda virzienā, ir paša jaunieša ziņā, bet vecāku uzdevums ir nodrošināt saviem bērniem vislabākos izglītības pamatus.

Svešvalodu zināšanas ir priekšrocība

Svešvalodu zināšanas vienmēr dzīvē tikai palīdzēs, un to nevar būt par daudz. Angļu valodas un citu starptautisku valodu pārvaldīšana labā līmenī ir pamats tam, lai pēc pamata vai vidējās izglītības pabeigšanas tālāk iegūtu izglītību ārzemēs. Arī mēs ar vīru bijām nolēmuši, ka varētu jau pēc pamatskolas abslovēšanas meitu sūtīt izglītoties uz Lielbritāniju, kur mums dzīvoja tuvi radinieki. Viņi bija ar mieru meiteni uzņemt savās mājās. Līdz tam vēl priekšā bija divi mācību gadi Latvijā. Mēs nebijām droši, ka valsts skolas sniegtais angļu valodas zināšanu līmenis būs pietiekams, lai sekmīgi integrētos Lielbritānijas izglītības sistēmā. Tāpēc nolēmām atlikušās divas vasaras pieteikt meitu uz angļu valodas nometnēm vienā no labākajām Lielbritānijas valodu skolām. Mācībām pieteicāmies pie vadošās aģentūras Latvijā, kas nodarbojas ar izglītību ārzemēs – ERGO | EDUCATION.

ERGO| EDUCATION piedāvājums

ERGO| EDUTATION ir uzņēmums ar lielu pieredzi, tas piedāvā dažādus ar izglītību ārzemēs saistītus pakalpojumus. Tajā skaitā arī dažādus valodu kursus un valodu nometnes gan bērniem un jauniešiem, gan studentiem. Apgūstamo valodu un mītnes valstu loks ir plašs- Austrālija, Lielbritānija, Vācija, Spānija, Itālija, Kanāda, Malta, ASV, Jaunzēlande, Francija un Šveice.Visās no valstīm iespējams apgūt angļu valodu un dažās arī valsts oficiālo valodu – spāņu, itāliešu un vācu. Valodu apmācībām ir dažādas programmas, kas pielāgojamas katra apmācamā vajadzībām. Skolēniem un jauniešiem tiek piedāvātas vasaras skolas un nometnes, lai nebūtu Latvijā jākavē mācību gads. Šādai vasaras apmācībai pieteicām arī savu meitu. Bijām pārsteigti, ka bez skolas nodrošināšanas ERGO| EDUCATION papildus veic arī citus noderīgus atbalsta pasākumus.

Bērnu un jauniešu uzraudzība ārzemēs

Sākumā bijām bažīgi par to, ka meitai divus mēnešus būs jāpavada ārzemēs starp svešiem cilvēkiem. Kad ERGO darbiniece izstāstīja, kādi pakalpojumi ietilpst mūsu sadarbības līgumā, bijām mierīgi par sava bērna drošību un komfortu. Uzņēmums pilnībā noorganizē došanos uz mītnes valsti – ceļojuma biļetes, apdrošināšanas, sagaidīšanu lidostā, nokļūšanu uz paredzēto dzīvesvietu. Katrā mācību centrā ir uzticams audzinātājs, kas sniedz bērnam vai jaunietim emocionālu un praktisku atbalstu, palīdz iekārtoties, iejusties kultūrvidē, atrisināt radušās problēmas. Tiek nodrošināts arī kontakts starp mācību iestādi un audzēkņa vecākiem, pēc vecāku pieprasījuma sniegtas regulāras atskaites par sekmēm. ERGO garantē, ka jūsu bērnam uzturēšanās laikā tiek nodrošināts maksimāls komforts un drošība.